Projekt EkoSzkoła III

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 nasza Szkoła przystąpiła do III edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „EKO- SZKOŁA”. Realizując cele projektu, chcemy, wraz z innymi szkołami, włączyć się w kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie. Projekt będziemy realizować podczas lekcji przyrody, biologii, geografii, chemii , fizyki , w czasie wycieczek i zajęć w terenie oraz organizując różne konkursy i imprezy szkolne. Będzie się działo !!!!!!!

Katarzyna Brzezińska