Światowy Dzień Wody 2021

Światowy Dzień Wody był okazją, by w dniach 22-26 marca 2021 r. uczniowie SP 7 zastanowili się nad niedocenianym, a niezwykle cennym dobrem – wodą. Zagadnienia związane z wodą były poruszane i szeroko omawiane podczas lekcji biologii, chemii, geografii, fizyki i przyrody. Uczniowie bardzo chętnie dyskutowali nad przyczynami, które systematycznie pogarszają dostęp do wody około 3 miliardom ludzi na świecie.

Czytaj więcej i zobacz zdjęcia…