Światowy Dzień Wody 2021

Światowy Dzień Wody był okazją, by w dniach 22-26 marca 2021 r. uczniowie SP 7 zastanowili się nad niedocenianym, a niezwykle cennym dobrem – wodą. Zagadnienia związane z wodą były poruszane i szeroko omawiane podczas lekcji biologii, chemii, geografii, fizyki i przyrody. Uczniowie bardzo chętnie dyskutowali nad przyczynami, które systematycznie pogarszają dostęp do wody około 3 miliardom ludzi na świecie. Podczas zajęć uczniowie oglądali filmy edukacyjne o wodzie, rozwiązywali wodne sudoku, quizy oraz wykonywali plakaty i ulotki przybliżające problem braku wody na świecie.

Hasłem przewodnim naszych działań było „zrobienie szumu wokół wody”. Jestem przekonana, że każdy z uczestników zajęć przypomni sobie o oszczędzaniu wody podczas, np. mycia zębów czy płukaniu owoców i warzyw.

Katarzyna Brzezińska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast