Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych r.sz. 2021/2022

Drodzy Absolwenci 8-letnich Szkół Podstawowych

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania prezentuje:
ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 6 szkół oraz dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach!
Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się wspólnie z Powiatem Poznańskim.
Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Poznania oraz Powiatu Poznańskiego wskazuje je na JEDNYM WNIOSKU !!!

Ze względu na stan epidemii wnioski można składać:

  1. Przez SYSTEM NABÓR – (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce DOKUMENTY);
  2. Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły);
  3. Dostarczając do skrzynki podawczej w szkole pierwszego wyboru
    WAŻNE: Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób składania wniosku!!!

Więcej informacji znajdziecie w poniższych dokumentach:

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Adresy przydatne w wyborze szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Informacje przygotowała Anna Jędrzejak