Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021

Poniżej Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie wielkopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wraz załącznikiem.

ZARZĄDZENIE  i  ZAŁĄCZNIK Z WYKAZEM