Szkolny konkurs ortograficzny

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
 • Cele: propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, rozbudzanie świadomości ortograficznej.
 • Czas zgłoszeń: 13 marca 2020r.
 • Termin konkursu:– 2 etapy:
  • etap klasowy – do 13 marca 2020, (przeprowadzają nauczyciele poloniści)
  • etap szkolny – kl. V i VI – 18.03.2020r. ; kl. IV,VII i VIII – 19.03.2020r.
 • Koordynatorzy szkolni: Emilia Kusak–Jankowska, Anna Głowala

Opis:

 1. Formą konkursu jest dyktando oraz test z ortografii.
 2. Konkurs trwa 45 minut.
 3. Uczestnicy biorą udział w konkursie w swojej kategorii wiekowej.
 4. Do międzyszkolnego etapu konkursu przechodzi tylko jeden reprezentant z każdego poziomu: kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VII i kl. VIII.

Zasady konkursu