Konkurs biblioteczny “Okładka mojej książki” dla klas 1-3

  • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
  • Adresat: uczniowie klas – 1-3 SP7
  • Cele: promocja czytelnictwa i biblioteki wśród uczniów; rozwijanie kreatywności uczniów; zaprojektowanie okładki do ulubionej książki ze szkolnej biblioteki.
  • Czas zgłoszeń: 09.03.2020 r. – 27.03.2020 r
  • Ogłoszenie wyników: ogłoszenie wyników do 03.04.2020 r.
  • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele bibliotekarze.

Regulamin