XX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

 • Organizator: Danuta Szymanowska SP7
 • Adresat: uczniowie klas 1-3.
 • Cele: rozwijanie zainteresowań poetyckich, kształcenie umiejętności wyrazistej interpretacji i ciekawej prezentacji
  tekstu poetyckiego, wyrabianie tzw. „zdrowej rywalizacji”.
 • Terminy – 3 etapy:
   • etap I – klasowy – odbywa się w klasie w terminie ustalonym przez poszczególne szkoły,
   • etap II – szkolny – wyłania 3 finalistów z każdego poziomu,
   • etap III – finał międzyszkolny – 11 maja 2022r. o godz. 11:30.

Szczegóły Międzyszkolnego konkursu określa REGULAMIN

Jednocześnie odbywa szkolny konkurs – szczegóły w tym regulaminie.