XX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

 • Organizator: Danuta Szymanowska SP7
 • Adresat: uczniowie klas 1-3.
 • Cele: rozwijanie zainteresowań poetyckich, kształcenie umiejętności wyrazistej interpretacji i ciekawej prezentacji
  tekstu poetyckiego, wyrabianie tzw. „zdrowej rywalizacji”.
 • Terminy – 3 etapy:
   • etap klasowy – do 12 lutego 2020,
   • etap szkolny – 21 lutego 2020r. o godz. 9:00,
   • etap międzyszkolny – 12 marca 2020r. o godz. 11:00.

Szczegóły konkursu określa regulamin.