Profilaktyka z łyżwą w klasach 4a, 5d i 5f

W lutym klasy 4a, 5d oraz 5f brały udział w zajęciach „Profilaktyka z łyżwą”. Lekcje z instruktorami odbywały się na Lodowisku „Ligawa”. W trakcie zajęć uczniowie doskonalili posiadane umiejętności i uczyli się nowych elementów jazdy na łyżwach.

Agnieszka Tomaszczyk