Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas V Szkół Podstawowych Dzielnicy Grunwald

  • Organizator: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80
  • Adresat: uczniowie klas 5 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki  zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: trzy etapy – marzec , rejonowy kwiecień
  • Opiekun w szkole: Jolanta Kępa