XIX Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 6 miasta Poznania i okolic

  • Honorowy patronat: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19, Os. Oświecenia 1
  • Adresat: uczniowie klas 6 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki  zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: trzy etapy – szkolny poinformuje p.Draszkiewicz , rejonowy 09.03.2018
  • Opiekun w szkole: Irena Draszkiewicz

Regulamin i Oświadczenie