II Poznański Konkurs Poetycki

  • Adresat: uczniowie szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
  • Cele: Propagowanie twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Rozbudzanie wyobraźni dzieci i skłanianie ich do poetycznej refleksji na temat otaczającej rzeczywistości.
  • Czas: do dnia 19 grudnia 2017 roku
  • Opiekun w szkole: Agata Maćkowiak

Regulamin i opis szczegółowy