Wojewódzki konkurs języka polskiego – kuratoryjny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z języka polskiego zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 11.01.2018, rejonowy 23.01.2018 i wojewódzki 19.05.2018.
  • Opiekun w szkole: Agata Maćkowiak

Regulamin,  Załącznik 1 – Oświadczenie

WYNIKI KONKURSU