Regulamin korzystania z boisk i placów zabaw w SP7 Covid19

Regulamin korzystania z boisk i placów zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii sars-cov-2 w Polsce od dnia 16.06.2020 do odwołania

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu