Relacja z zajęć terenowych w klasach siódmych

W poniedziałek 29 maja, uczniowie klas 7 uczestniczyli w zajęciach terenowych z geografii, które odbyły się na terenie użytku ekologicznego obejmującego poznańskie Szachty, w dolinie Strumienia Junikowskiego. Dzięki informacjom zawartym na tablicach oraz własnym obserwacjom uczestnicy rozwiązali zadania ścieżki przyrodniczej, oraz geograficznej ścieżki edukacyjnej, poznali historię tego poprzemysłowego obszaru, zapoznali się z jego bioróżnorodnością oraz opisali zmiany krajobrazowe. Na zakończenie wycieczki, przy bardzo dobrej widoczności, mieliśmy możliwość podziwiania panoramy okolicy z wieży widokowej.

Artur Żyto
nauczyciel geografii

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu