Przedszkolaki na treningu 2c

26 kwietnia klasa 2c gościła na swoim treningu młodsze koleżanki i kolegów z sąsiedniego przedszkola nr 13. Zajęcia rozpoczęły się od serdecznego powitania miłych gości i przedstawienia zasad zabawy. Po takim wstępie i krótkiej prezentacji nastąpił ciąg różnych zabaw: bieżnych, z piłką oraz innymi przyborami i orientacyjnych. Uczniowie sportowej klasy mieli po raz drugi okazję wykazać się nie tylko swoją sprawnością, ale również opiekuńczością wobec młodszych gości. Wszyscy doskonale sprawdzili się w roli gospodarzy. Na zakończenie zajęć nasi goście zostali obdarowani medalami w kształcie piłki do koszykówki wykonanymi samodzielnie przez dzieci z klasy 2c.

Wychowawczyni Aneta Skorupińska
i trenerzy Alicja Dubel oraz Mateusz Dwornik

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu