Lekcja z Erazmem

W ubiegłym tygodniu klasy 4-6 brały udział w zajęciach warsztatowych w ramach projektu „Złoty wiek”. Podczas lekcji uczniowie pracowali w grupach i rozwiązywali zadania. Mieli okazję wybrać środek lokomocji, którym mogliby się dostać do Rotterdamu i przeanalizować plusy i minusy poruszania się rowerem, ułożyć rebusy do haseł chodaki, wiatraki i rowery. Przyglądali się krajobrazowi Holandii i napisali pocztówkę z wybranego miejsca. Młodsze klasy opisywały tulipana. Kolejnym zadaniem było zaplanowanie wycieczki po Rotterdamu, w której uczniowie mieli uwzględnić kluczowe miejsca i zabytki zaznaczone na mapie. Na zakończenie wszystkie klasy układały puzzle z obrazem Van Gogha, a później opisywały go. Mamy nadzieję, że ta lekcja po raz kolejny przybliżyła wiadomości o ojczyźnie naszego patrona.

M. Kurek
A. Tomaszczyk