Sukces uczennicy klasy 3c w Międzyszkolnym Konkursie Literackim

W listopadzie odbył się Szkolny Konkurs Literacki dla klas trzecich pod hasłem: „I Ty możesz zostać pisarzem”. Konkurs ten był pierwszym etapem konkursu międzyszkolnego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 77 przy ul. Dmowskiego. Uczniowie klas trzecich pisali podczas konkursu pracę na ogólny temat: „Moja przyjaciółka książka”. Każdy uczestnik musiał napisać pracę samodzielnie w szkole i nadać jej tytuł oraz opatrzyć wybranym przez siebie godłem.

Czytaj więcej…