Sukces uczennicy klasy 3c w Międzyszkolnym Konkursie Literackim

W listopadzie odbył się Szkolny Konkurs Literacki dla klas trzecich pod hasłem: „I Ty możesz zostać pisarzem”. Konkurs ten był pierwszym etapem konkursu międzyszkolnego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 77 przy ul. Dmowskiego. Uczniowie klas trzecich pisali podczas konkursu pracę na ogólny temat: „Moja przyjaciółka książka”. Każdy uczestnik musiał napisać pracę samodzielnie w szkole i nadać jej tytuł oraz opatrzyć wybranym przez siebie godłem. Prace zostały przeczytane przez panie polonistki, które weszły w skład jury i okazało się, że do etapu międzyszkolnego wybrane zostały dwie prace: opowiadanie pt. „Przyjaźń z książką” napisane przez Zarę Kościelną z klasy 3c oraz opowiadanie pt. „Jedyna książka” napisane przez Przemka Gawła także z 3c.

Wybrane prace wysłane zostały do szkoły organizującej konkurs i stamtąd w połowie grudnia nadeszła radosna wiadomość.

Zara Kościelna została laureatką Międzyszkolnego Konkursu Literackiego w kategorii „ Złota wyobraźnia”.

Praca naszej uczennicy została wydrukowana z innymi nagrodzonymi w specjalnej książce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Danuta Szymanowska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu