Poniżej znajdują się informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Materiały prezentowane poniżej dotyczą egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019!