Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Siódemce

2 września 2019 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu.

O godzinie 9:00 i 10:30 licznie przybyła społeczność Siódemki wzięła udział w inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020.
Po wprowadzeniu pocztu flagowego oraz odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor Anetta Dropińska-Pawlicka, która serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz gości.

Następnie pani Dyrektor podkreśliła, że jest dumna, iż Siódemka wita swoich uczniów w nowej i odświeżonej szacie, bo Siódemkowicze zasługują na to, aby uczyć się w godnych warunkach. Ogromną w tym zasługą wykazali się goście, którzy przybyli na inaugurację –Pani Małgorzata Skoniecka Pawłowska i radny miasta Poznania Pan Tomasz Stachowiak. Pani Dyrektor wskazała w swoim wystąpieniu, że nowe boisko do piłki koszykowej i odświeżone obiekty sportowe to dowód na zrozumienie potrzeb społeczności szkolnej.

Na koniec swojego wystąpienia Pani Dyrektor ogłosiła rok szkolny 2019/2020 rokiem Pewnej Szkoły. Pewnej, bo pełnej radości, ciekawości, nadziei, wiedzy i ciągłych zmian. Pewnej Szkoły, która „odkodowuje” sukces, w której osiągnięcia uczniów są znane i celebrowane.

Czytaj więcej…