Komunikat Rady Rodziców po posiedzeniu w dniu 14.09.2018

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 14 września 2018r. uchwaliła składkę na RR w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości 60 zł na każde dziecko.

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
(adres e-mail: malgorzata.skoniecka.pawlowska@gmail.com)

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Klasy 1 – Maria Szafrańska kl.1a
Klasy 2 – Dariusz Wojnach kl.2a
Klasy 3 – Renata Krawczyk kl.3a
Klasy 4 – Magdalena Frąckowiak kl.4c
Klasy 5 – Bartosz Nyckowski kl.5b
Klasy 6 – Małgorzata Skoniecka-Pawłowska kl.6c
Klasy 7 – Paweł Osicki kl.7a
Klasy 8 – Agnieszka Barczykowska kl.8c

Komisja Skrutacyjna:

Magdalena Szłapka kl.4f
Dariusz Dworak kl.8b

Przedstawiciel Rodziców ds Świetlicy

Aleksandra Regdos kl.1c.

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin RR