Geopraktyki – “W sercu Eurazji”

W poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku, uczniowie klas siódmych oraz klasy 6c wzięli udział w prelekcji wygłoszonej przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów imienia Stanisława Pawłowskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jacek i Tomek opowiadali o autorskim projekcie – „GEOpraktyki” – dzięki któremu młodzi geografowie mają okazję wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce poza granicami Polski.

Czytaj więcej…