Rok szkolny 2017/2018

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 15 września 2017r. uchwaliła składkę na RR w roku szkolnym 2017/2018 w wysokości 60 zł na każde dziecko.

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
(adres e-mail: malgorzata.skoniecka.pawlowska@gmail.com)

Skład Prezydium Rady Rodziców:

klasy 0-1- Maria Szafrańska – klasa 0
klasy 2 – Anna Zujewska – klasa 2 b
klasy 3 – Magdalena Frąckowiak – klasa 3 c
klasy 4 – Bartosz Nyckowski – klasa 4 b
klasy 5 – Małgorzata Skoniecka-Pawłowska– klasa 5 c
klasy 6 – Hanna Osipowicz – klasa 6 a
klasy 7 – Agnieszka Barczykowska – klasa 7c

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin RR