Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen za I semestr

Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen za I semestr