Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania

Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania