Spis konkursów przedmiotowych:

Konkursy cykliczne:

Szkolna Liga Matematyczna


Pozostałe konkursy:

VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Architektura Lublina i okolic „Pejzaże mistyczne”

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej
 • Patronat: Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 • Adresat: uczniowie klas I-III oraz IV-VIII.
 • Cele: promowanie Lubelszczyzny, poznanie zabytków architektury Lublina i okolic (Zamość, Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów i inne), zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania, wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych, nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia, poznanie zaułków emanujących siłą inspirującą twórczość, promowanie młodych talentów plastycznych.
 • Koordynatorzy w I etapie: Anna Głowala, Alicja Śmierzchała
 • Terminy:
  • do 22.02.2019 należy złożyć pracę do koordynatorów konkursu w SP7,
  • 28.02.2019 ogłoszenie nazwisk osób przechodzących do II etapu,
  • 21.03.2019 rozstrzygnięcie konkursu w II etapie.

Kilknij tutaj i zobacz fotografie z tergo regionu. Niech posłużą jako inspiracja do stworzenia własnej pracy.

Plakat/opisRegulamin etapu I – szkolnegoRegulamin konkursuKarta zgłoszenia

Szkolny konkurs – Saint Valentine’s Card

 • Organizator i opiekun: Galyna Samoiliuk;
 • Adresat: uczniowie klas trzecich SP7;
 • Cele: Podniesienie poziomu umiejętności językowych; zapoznanie dzieci z kulturą w innych krajach; rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację świąt walentynkowych;
 • Terminy: 06.02.2019-15.02.2019;
 • Wyniki Konkursu: Pracy Konkursowe należy dostarczyć do 13 lutego. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15 lutego 2019 r.
 • Jury: Galyna Samoiliuk, Agnieszka Szajek

Regulamin konkursu

Szkolny Konkurs “List do św.Mikołaja w języku angielskim”

 • Organizator: Galyna Samoiliuk
 • Adresat: uczniowie klas trzecich
 • Cele: podniesienie poziomu umiejętności językowych; zapoznanie dzieci z kulturą bożonarodzeniową w innych krajach; rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację świąt Bożego Narodzenia
 • Terminy: 12-20.12.2018
 • Rezultaty: dzień konkursu to 19.12.2018, wyniki będą podane nie później niż dwa dni od zakończenia Konkursu

Regulamin konkursu

XIX Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu;
 • Adresat: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej;
 • Cele: rozwijanie zainteresowań poetyckich, kształcenie umiejętności wyrazistej interpretacji i ciekawej prezentacji tekstu poetyckiego, wyrabianie tzw. „zdrowej rywalizacji”.
 • Czas:
  • etap klasowy: do 11 lutego 2019r.;
  • etap szkolny: 19 lutego 2019r.;
  • etap międzyszkolny: 12 marca 2019r. o godz. 13.45;
 • Koordynator szkolny: Danuta Szymanowska.

Regulamin

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

 • Organizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, z siedzibą w Toruniu,
 • Adresat: uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych,
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: 21 marca 2019
 • Koordynator szkolny: Ewa Jarzina.
 • Opłata: 9 zł (zapisy u nauczycieli uczących matematyki do 18 XII).

Regulamin          Oświadczenie rodzica

II Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka 2018/2019

II Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka
 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 im Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
 • Cele: popularyzacja twórczości poetyckiej i prozatorskiej Józefa Ratajczaka, rozwijanie poetyckich zainteresowań uczniów, doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży
 • Koordynatorzy: Marzena Kurek i Alicja Mikołajczak

Regulamin      Karta uczestnictwa      Spis wierszy


Wskazówki dla recytatora:

 •  wygłaszaj tekst w pozycji stojącej,
 • wymawiaj wyraźnie każde słowo,
 • nie gub głosek na końcu wyrazów,
 • rób krótkie przerwy oddechowe w miejscach znaków przestankowych,
 • świadomie reguluj siłę głosu (głośno – cicho),
 • dostosuj tempo recytacji do charakteru tekstu (wolno – szybko),
 • oddaj uczucia odpowiednią barwą głosu.

XV Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 4 miasta Poznania i okolic

 • Honorowy patronat: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19, Os. Oświecenia 1
 • Adresat: uczniowie klas 4 szkół podstawowych
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: etap szkolny – 13.12.2018 r., rejonowy – 30.03.2019 r.
 • Opiekun w szkole: Dorota Mickiewicz

Regulamin        Zgoda rodzica