Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
 • Cele: propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, rozbudzanie świadomości ortograficznej.
 • Czas zgłoszeń: 13 maja 2022r. – po 2 kandydatów z każdej klasy wyznaczają nauczyciele poloniści
 • Termin konkursu: etap szkolny 31 maja 2022 r.
 • Koordynatorzy szkolni: Emilia Kusak–Jankowska, Anna Głowala

Opis:

 1. Formą konkursu jest dyktando oraz test z ortografii.
 2. Konkurs trwa 45 minut.
 3. Uczestnicy biorą udział w konkursie w swojej kategorii wiekowej.

REGULAMIN

Konkurs chemiczny „Mój pomysł na przestrzenny model atomu”

 • Organizator: Magdalena Olejniczak
 • Adresat: uczniowie klas 7-8 SP7 w Poznaniu
 • Cele: rozwijanie zainteresowań chemicznych, rozbudzanie kreatywności,
 • Zadanie konkursowe: polega na samodzielnym wykonaniu przestrzennego modelu atomu dowolnego pierwiastka chemicznego z grupy 1,2 lub 13-18 układu okresowego.
 • Termin: prace należy oddać do 31 marca 2022r w pracowni 104.

Szczegóły konkursu – ZOBACZ

Międzyszkolny konkurs literacki dla uczniów klas VII-VIII „Opowiadanie z wątkiem kryminalnym”

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
 • Adresaci: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
 • Cele: – pobudzanie wyobraźni uczniów,
  • aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • kształtowanie kompetencji językowych,
  • doskonalenie umiejętności literackich,
  • bogacenie słownictwa.
 • Czas przesyłania prac: 30.03.2022 r.
 • Opiekun w szkole: Kamil Klinowski

REGILAMIN *** PLAKAT

Międzyszkolny konkurs czytelniczy dla uczniów klas II-III „Z Lassem i Mają za pan brat”

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
 • Adresaci: uczniowie klas II i III szkół podstawowych
 • Cele:
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • motywowanie uczniów do samodzielnego czytania,
  • kształtowanie umiejętności korzystania z książek i zbiorów biblioteki,
  • poszerzanie zasobu słownictwa,
  • rozbudzanie kreatywności,
  • rozwijanie wyobraźni dziecięcej,
  • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich kompetencji językowych i poznawczych,
  • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Czas: etap szkolny – do 22.03.2022 r.
  etap międzyszkolny – 20.04.2022 r.
 • Opiekun w szkole: Kamil Klinowski

REGULAMIN   ***  PLAKAT

Konkurs literacki „Wielkopolska warta Powstania”

 • Organizator: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu
 • Adresaci: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów: do 31.12.2021r.
 • Cele: rozbudzanie zainteresowania historią regionu; rozwijanie wyobraźni oraz skłanianie do refleksji nad przeszłością; promocja umiejętności literackich nagrodzonych uczestników poprzez druk ich prac, zamieszczenie na stronie internetowej oraz na fanpage’ach Organizatora oraz partnerów Organizatora
 • Czas: etap – szkolny 20.12.2021r.
 • Opiekun w szkole: Agata Maćkowiak

REGULAMIN   *  Formularz zgłoszeniowy

 

XLI Wojewódzki Turniej Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej

 • Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu
 • Adresaci: uzdolnieni literacko uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego
 • Zgłoszenia uczniów: do 4.02.2022r.
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich dzieci i młodzieży, kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami rówieśników.
 • Czas: etap – szkolny 10.01.2022
 • Opiekun w szkole: Agata Maćkowiak

REGULAMIN   *  Karta uczestnika

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

 • kangur logoOrganizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu,
 • Adresat: uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Termin: zmiana terminu – 17 marca 2022 godz.9:00
 • Koordynator szkolny: Ewa Jarzina
 • Zadania przygotowujące: kliknij tutaj

Regulamin   *  Zgoda uczestnika

Konkurs „Zimowy pejzaż” w Paint dla klas czwartych

 • Organizator: Andrzej Gągało,
 • Adresat: wszyscy uczniowie klas 4 w SP7,
 • Cele: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych i graficznych, wykorzystanie programu komputerowego Paint w praktyce, możliwość sprawdzenia własnych  umiejętności, wyzwolenie ducha rywalizacji,
 • Termin: prace w formie elektronicznej należy przesłać do środy 15 grudnia 2021 roku wyłącznie na adres: info@mojasiodemka.pl w temacie wpisując „Zimowy konkurs”.
  termin wydłużony!
 • Pierwsze miejsce edycji 2020

  Wyniki konkursu i nagrody: wyniki zostaną ogłoszone 20 grudnia 2021 roku, a nagrodami dla trzech najwyżej ocenionych prac są dyplomy i pamięci przenośne USB (pendrivy).

REGULAMIN

Zobacz prace nagrodzone w ubiegłym roku…

Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny – wychowanie fizyczne

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświat
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego od 8 do 17.10.2021r
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
 • Wychowanie fizyczne: trzy etapy:
  • szkolny 22.10.2021,
  • rejonowy 3.02.2022,
  • wojewódzki 18.03.2022.
 • Opiekun w szkole: Grażyna Szmyt

REGULAMIN, WYMAGANIA,  TERMINARZKARTA ZGŁOSZENIA

IV Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka

IV Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka
 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 im Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
 • Cele: popularyzacja twórczości poetyckiej i prozatorskiej Józefa Ratajczaka, rozwijanie poetyckich zainteresowań uczniów, doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży
 • Koordynatorzy: Marzena Kurek i Alicja Mikołajczak
 • Terminy: wymienione są w Regulaminie.

Regulamin      Karta uczestnictwa      Spis wierszy


Wskazówki dla recytatora:

 •  wygłaszaj tekst w pozycji stojącej,
 • wymawiaj wyraźnie każde słowo,
 • nie gub głosek na końcu wyrazów,
 • rób krótkie przerwy oddechowe w miejscach znaków przestankowych,
 • świadomie reguluj siłę głosu (głośno – cicho),
 • dostosuj tempo recytacji do charakteru tekstu (wolno – szybko),
 • oddaj uczucia odpowiednią barwą głosu.