Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny – wychowanie fizyczne

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświat
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego od 8 do 17.10.2021r
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
 • Wychowanie fizyczne: trzy etapy:
  • szkolny 22.10.2021,
  • rejonowy 3.02.2022,
  • wojewódzki 18.03.2022.
 • Opiekun w szkole: Grażyna Szmyt

REGULAMIN, WYMAGANIA,  TERMINARZKARTA ZGŁOSZENIA

IV Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka

IV Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka
 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 im Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
 • Cele: popularyzacja twórczości poetyckiej i prozatorskiej Józefa Ratajczaka, rozwijanie poetyckich zainteresowań uczniów, doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży
 • Koordynatorzy: Marzena Kurek i Alicja Mikołajczak
 • Terminy: wymienione są w Regulaminie.

Regulamin      Karta uczestnictwa      Spis wierszy


Wskazówki dla recytatora:

 •  wygłaszaj tekst w pozycji stojącej,
 • wymawiaj wyraźnie każde słowo,
 • nie gub głosek na końcu wyrazów,
 • rób krótkie przerwy oddechowe w miejscach znaków przestankowych,
 • świadomie reguluj siłę głosu (głośno – cicho),
 • dostosuj tempo recytacji do charakteru tekstu (wolno – szybko),
 • oddaj uczucia odpowiednią barwą głosu.

Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny: język angielski

Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 15.10.2021r
Cele: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
Czas: trzy etapy – szkolny 3.11.2021, rejonowy 12.01.2022, wojewódzki 07.03.2022.
Opiekun w szkole: Iga Orleańska

REGULAMIN, WYMAGANIA,  TERMINARZKARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzkie Konkursy Kuratoryjne: biologia, geografia, fizyka, chemia

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświat
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego: do 7.10.2021r
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
 • Czas:
  • biologia: trzy etapy – szkolny 25.10.2021, rejonowy 7.02.2022, wojewódzki 21.03.2022.
  • geografia: trzy etapy – szkolny 28.10.2021, rejonowy 10.01.2022, wojewódzki 03.03.2022.
  • fizyka: trzy etapy – szkolny 27.10.2021, rejonowy 09.02.2022, wojewódzki 23.03.2022.
  • chemia: trzy etapy – szkolny 26.10.2021, rejonowy 08.02.2022, wojewódzki 22.03.2022.
 • Opiekun w szkole: Katarzyna Brzezińska

BIOLOGIA:
REGULAMIN, WYMAGANIATERMINARZ, KARTA ZGŁOSZENIA

GEOGRAFIA:
REGULAMIN, WYMAGANIA, TERMINARZ, KARTA ZGŁOSZENIA

FIZYKA:
REGULAMIN, WYMAGANIA, TERMINARZ, KARTA ZGŁOSZENIA

CHEMIA:
REGULAMIN, WYMAGANIA, TERMINARZ, KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego (Kuratoryjny)

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświat
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego: do 7.10.2021r
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 8.11.2021, rejonowy 1.02.2022, wojewódzki 26.03.2022.
 • Opiekun w szkole: Agata Maćkowiak

Załączniki:
REGULAMIN,  TERMINARZ, WYMAGANIAKARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzki Konkurs Matematyczny (Kuratoryjny)

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświat
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 7.10.2021r
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 09.11.2021, rejonowy 02.02.2022 i wojewódzki 16.03.2022.
 • Opiekun w szkole: Urszula Moch

Załączniki:
REGULAMIN,  TERMINARZWYMAGANIA, KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs „Historia Poznania w obiektywie”

 • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu,
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII SP7 w Poznaniu,
 • Cele: pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata, pogłębienie znajomości topografii, historii, zabytków i ciekawych zakątków Poznania, rozwijanie pasji fotograficznej uczniów;
 • Zadanie: Zadanie konkursowe polega na sfotografowaniu pięknych, ciekawych, wyjątkowych, tajemniczych lub nieznanych zakątków związanych z historią Poznania
 • Terminy: zdjęcie należy podpisać i dostarczyć do biblioteki do 13.10.2021 r. oraz na e-mail: k.klinowski@mojasiodemka.pl.
 • Opiekunowie konkursu: Kamil Klinowski

REGULAMIN I OŚWIADCZENIE

Konkurs na logo „40-lecie Siódemki”

Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 7, połączone z inauguracją nowego roku szkolnego w ówczesnym województwie poznańskim nastąpiło 1 września 1981 roku.” *

W związku z 40-leciem Siódemki ogłaszamy konkurs na logo Siódemki uwzględniające ten jubileusz.

 • Organizator: Dyrekcja i nauczyciele SP7 w Poznaniu,
 • Adresat: wszyscy uczniowie SP7 w Poznaniu,
 • Cele: celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) naszej szkoły z uwzględnieniem jej 40-lecia istnienia.  Logo wykorzystywane będzie przez szkołę przez cały jubileuszowy rok szkolny,
 • Technika wykonania projektu: ręcznie lub korzystając z technik komputerowych na formacie kartki A4,
 • Terminy: podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać w sali 109  lub przesyłać na adres e-mail www@mojasiodemka.pl do dnia 24.09.2021 roku. Ogłoszenie wyników przewidywane jest na 01.10.2021 roku.
 • Opiekunowie konkursu: Dorota Cejba i Andrzej Gągało.

REGULAMIN KONKURSU

*) fragment wpisu o historii SP7 w Poznaniu (zobacz całość).