Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

 • Organizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu,
 • Adresat: uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Termin: Zmiana terminu 22 kwietnia godz.9:00
 • Koordynator szkolny: Ewa Jarzina

Regulamin i Zadania przygotowujące

Wojewódzki Turniej Białych Piór

 • Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu
 • Adresaci: uzdolnieni literacko uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego
 • Zgłoszenia uczniów: do 25.1.2020r.
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich dzieci i młodzieży, kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami rówieśników.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 06.11.2020, rejonowy 22.12.2020r.
 • Opiekun w szkole: Agata Maćkowiak

Regulamin   |  Karta uczestnika

Konkurs informatyczno-graficzny “Zimowy pejzaż”

 • Organizator: Andrzej Gągało,
 • Adresat: wszyscy uczniowie klas 4 w SP7,
 • Cele: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych i graficznych, wykorzystanie programu komputerowego Paint w praktyce, możliwość sprawdzenia własnych  umiejętności, wyzwolenie ducha rywalizacji,
 • Termin: prace w formie elektronicznej należy przesłać do 10 grudnia 2020 roku wyłącznie na adres: info@mojasiodemka.pl w temacie wpisując “Zimowy konkurs”
 • 1 miejsce w edycji 2019 konkursu

  Wyniki konkursu i nagrody:  wyniki zostaną ogłoszone do 20 grudnia 2020 roku, a nagrodami dla pięciu najwyżej ocenionych prac są dyplomy i pamięci przenośne USB (pendrivy).

REGULAMIN

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – kuratoryjny

 • Organizator: Wojewódzki Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego:do 19.10.2020r
 • Cele:1. odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
  pobudzanie twórczego myślenia,
  3. wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
  4. lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu,
  5. wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 06.11.2020, rejonowy 19.01.2021 i wojewódzki 15.03.2021.
 • Opiekun w szkole: Anna Maćkowiak

Karta zgłoszeniaOchrona danych osobowych;  Zgoda na publikowanie wizerunku.

 

Konkurs Plastyczny „Z tęsknoty za podróżami”

 • Organizator: Fundacja Kultury Irlandzkiej z siedzibą w Poznaniu
 • Adresaci: dzieci i młodzież szkolna
 • Cel konkursu: zapoznanie uczestników z najważniejszymi informacjami o Irlandii oraz poprzez przygotowanie pracy plastycznej zachęcenie do podróży do Irlandii.
 • Czas zgłoszeń: 26 października 2020 (poprzez mobi dziennik)
 • Termin oddania pracy plastycznej: do 11 grudnia 2020
 • Ogłoszenie wyników: do 8 marca 2021
 • Opiekun w szkole: Karolina Mazurek

Regulamin     Klauzula informacyjna RODO

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego (kuratoryjny)

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 14.10.2020r
 • Cele:1. odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
  2. pobudzanie twórczego myślenia,
  3. wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
  4. lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do
  wykonywania zawodu,
  5. wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu
 • Czas: trzy etapy – szkolny 04.11.2020, rejonowy 14.01.2021 i wojewódzki 09.03.2021.
 • Opiekun w szkole: Anna Snopek

Regulamin

 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny (kuratoryjny)

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 11.10.2020r
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 03.11.2020, rejonowy 20.01.2021 i wojewódzki 16.03.2021.
 • Opiekun w szkole: Ewa Jarzina, Irena Draszkiewicz

Regulamin

Oświadczenia:

 1. O akceptacji regulaminu,
 2. Ochrona danych osobowych
 3. Zgoda na publikowanie wizerunku