Spis konkursów przedmiotowych:

Konkursy cykliczne:

Szkolna Liga Matematyczna


Pozostałe konkursy:

XXXIX Wojewódzki Turniej Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej

 • Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu;
 • Adresat: uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej;
 • Cele: Turniej ma na celu odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich dzieci i młodzieży, kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami rówieśników.
 • Czas:
  • Etap szkolny– 25 listopada 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.
 • Opiekunowie w szkole: Agnieszka Sobańska i Agata Maćkowiak

Regulamin      Karta uczestnika

III Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka

III Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka
 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 im Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
 • Cele: popularyzacja twórczości poetyckiej i prozatorskiej Józefa Ratajczaka, rozwijanie poetyckich zainteresowań uczniów, doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży
 • Koordynatorzy: Marzena Kurek i Alicja Mikołajczak

Regulamin      Karta uczestnictwa      Spis wierszy


Wskazówki dla recytatora:

 •  wygłaszaj tekst w pozycji stojącej,
 • wymawiaj wyraźnie każde słowo,
 • nie gub głosek na końcu wyrazów,
 • rób krótkie przerwy oddechowe w miejscach znaków przestankowych,
 • świadomie reguluj siłę głosu (głośno – cicho),
 • dostosuj tempo recytacji do charakteru tekstu (wolno – szybko),
 • oddaj uczucia odpowiednią barwą głosu.

V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”.

 • Organizator: Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator;
 • Adresat: uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej;
 • Cele: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju, wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych, promocja klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych i wielu innych, integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne
 • Czas:
  • Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – 25 listopada 2019 r. do 13 marca 2020 r.
  • Etap drugi (test kwalifikacyjny) – od 16 do 27 marca 2020r.
  • Etap trzeci (powiatowy) – 28 kwietnia 2020 r.
 • Opiekunowie w szkole: Emilia Kusak- Jankowska i Alicja Mikołajczak.

Regulamin (link zewnętrzny)

Spis lektur

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 1-3

 • Organizator: Danuta Szymanowska SP7
 • Adresat: uczniowie klas 1-3.
 • Cele: rozwijanie zainteresowań poetyckich, kształcenie umiejętności wyrazistej interpretacji i ciekawej prezentacji
  tekstu poetyckiego, wyrabianie tzw. „zdrowej rywalizacji”.
 • Termin:  21 lutego 2020r. o godz. 9:00

Są to eliminacje szkolne do XX Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas 1-3.

Szczegóły konkursu określa regulamin.

XX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

 • Organizator: Danuta Szymanowska SP7
 • Adresat: uczniowie klas 1-3.
 • Cele: rozwijanie zainteresowań poetyckich, kształcenie umiejętności wyrazistej interpretacji i ciekawej prezentacji
  tekstu poetyckiego, wyrabianie tzw. „zdrowej rywalizacji”.
 • Terminy – 3 etapy:
   • etap klasowy – do 12 lutego 2020,
   • etap szkolny – 21 lutego 2020r. o godz. 9:00,
   • etap międzyszkolny – 12 marca 2020r. o godz. 11:00.

Szczegóły konkursu określa regulamin.

Konkurs informatyczno-graficzny “Zimowy pejzaż”

 • Organizator: Andrzej Gągało,
 • Adresat: uczniowie klas 4 i 5 SP7,
 • Cele: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych i graficznych, wykorzystanie programu komputerowego Paint w praktyce, możliwość sprawdzenia własnych  umiejętności, wyzwolenie ducha rywalizacji,
 • Termin: prace w formie elektronicznej należy przekazać lub przesłać do 7 grudnia 2019 roku (szczegóły w regulaminie),
 • Wyniki konkursu i nagrody:  wyniki zostaną ogłoszone do 20 grudnia 2019 roku, a nagrodami dla pięciu najwyżej ocenionych praca są dyplomy i pamięci przenośne USB (pendrivy)

Szczegółowe wymagania co do wykonanej pracy, sposobu jej przekazania, oraz oświadczenie rodzica/opiekuna zawarte są w regulaminie.

Regulamin i oświadczenie

Poniżej zwycięska praca z roku 2017.

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

 • Organizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu,
 • Adresat: uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych,
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej,
 • Czas: 19 marca 2020,
 • Opłata: 10 zł (zapisy u nauczycieli uczących matematyki do 8 I),
 • Koordynator szkolny: Ewa Jarzina

Regulamin      Zgoda

Szkolny Konkurs “My English ABC”

 • Organizator i opiekun: Galyna Samoiliuk, Agnieszka Szajek
 • Adresat: uczniowie klas 3 SP7
 • Cele: podniesienie poziomu umiejętności językowych
 • Dzień Konkursu to 06.12.2019 o godz. 8.00 w sali nr 203
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia zakończenia Konkursu

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w Konkursie do 30 listopada 2019 r. do Nauczycieli języka angielskiego.
Szczegóły przebiegu Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie internetowej szkoły.

Regulamin