Konkurs fotograficzny “Grunwald w obiektywie”

 • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII SP7 w Poznaniu
 • Cele: pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata, pogłębienie znajomości topografii, zabytków i ciekawych zakątków Poznania, aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach, zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie pasji fotograficznej uczniów.
 • Czas zgłoszeń: do 23.10.2020
 • Ogłoszenie wyników: do 30.10.2020
 • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele bibliotekarze.

Regulamin i oświadczenie rodzica

Konkurs – Selfie z książką

 • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie SP7 w Poznaniu
 • Cele: rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu czytelnictwa, pobudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata u uczniów, rozwijanie pasji fotograficznej uczniów, aktywowanie uczniów.
 • Czas zgłoszeń: 23.04.- 08.05.2020 r
 • Ogłoszenie wyników: do 15.05.2020 r.
 • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele bibliotekarze.

REGULAMIN

Konkurs biblioteczny „LAPBOOK o mojej ulubionej książce” dla klas 4-8

 • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas – 4-8 SP7
 • Cele: promocja czytelnictwa wśród uczniów, promocja biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom, rozwijanie kreatywności uczniów, stworzenie lapbooka o ulubionej książce uczniów.
 • Czas zgłoszeń: 09.03.2020 r. – 27.03.2020 r
 • Ogłoszenie wyników: ogłoszenie wyników do 03.04.2020 r.
 • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele bibliotekarze.

Regulamin

Konkurs biblioteczny “Okładka mojej książki” dla klas 1-3

 • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas – 1-3 SP7
 • Cele: promocja czytelnictwa i biblioteki wśród uczniów; rozwijanie kreatywności uczniów; zaprojektowanie okładki do ulubionej książki ze szkolnej biblioteki.
 • Czas zgłoszeń: 09.03.2020 r. – 27.03.2020 r
 • Ogłoszenie wyników: ogłoszenie wyników do 03.04.2020 r.
 • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele bibliotekarze.

Regulamin

Szkolny konkurs ortograficzny

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
 • Cele: propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, rozbudzanie świadomości ortograficznej.
 • Czas zgłoszeń: 13 marca 2020r.
 • Termin konkursu:– 2 etapy:
  • etap klasowy – do 13 marca 2020, (przeprowadzają nauczyciele poloniści)
  • etap szkolny – kl. V i VI – 18.03.2020r. ; kl. IV,VII i VIII – 19.03.2020r.
 • Koordynatorzy szkolni: Emilia Kusak–Jankowska, Anna Głowala

Opis:

 1. Formą konkursu jest dyktando oraz test z ortografii.
 2. Konkurs trwa 45 minut.
 3. Uczestnicy biorą udział w konkursie w swojej kategorii wiekowej.
 4. Do międzyszkolnego etapu konkursu przechodzi tylko jeden reprezentant z każdego poziomu: kl. IV, kl. V, kl. VI, kl. VII i kl. VIII.

Zasady konkursu

 

XIX Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
 • Cele: propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, rozbudzanie świadomości ortograficznej.
 • Czas zgłoszeń: 23 marca 2020r.
  • Termin konkursu: – 2 etapy:
  • etap szkolny– kl. V i VI – 18.03.2020r. ; kl. IV,VII i VIII – 19.03.2020r. (przeprowadzają koordynatorzy konkursu szkolnego)
  • etap międzyszkolny – 2 kwietnia 2020r.
 • Koordynatorzy szkolni: Emilia Kusak – Jankowska, Anna Głowala

Regulamin konkursu.

 

XXXIX Wojewódzki Turniej Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej

 • Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu;
 • Adresat: uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej;
 • Cele: Turniej ma na celu odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich dzieci i młodzieży, kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami rówieśników.
 • Czas:
  • Etap szkolny– 25 listopada 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.
 • Opiekunowie w szkole: Agnieszka Sobańska i Agata Maćkowiak

Regulamin      Karta uczestnika

III Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka

III Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka
 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 im Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
 • Cele: popularyzacja twórczości poetyckiej i prozatorskiej Józefa Ratajczaka, rozwijanie poetyckich zainteresowań uczniów, doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży
 • Koordynatorzy: Marzena Kurek i Alicja Mikołajczak

Regulamin      Karta uczestnictwa      Spis wierszy


Wskazówki dla recytatora:

 •  wygłaszaj tekst w pozycji stojącej,
 • wymawiaj wyraźnie każde słowo,
 • nie gub głosek na końcu wyrazów,
 • rób krótkie przerwy oddechowe w miejscach znaków przestankowych,
 • świadomie reguluj siłę głosu (głośno – cicho),
 • dostosuj tempo recytacji do charakteru tekstu (wolno – szybko),
 • oddaj uczucia odpowiednią barwą głosu.