Spis konkursów przedmiotowych:

Konkursy cykliczne:

Szkolna Liga Matematyczna


Pozostałe konkursy:

Szkolny Konkurs “List do św.Mikołaja w języku angielskim”

 • Organizator: Galyna Samoiliuk
 • Adresat: uczniowie klas trzecich
 • Cele: podniesienie poziomu umiejętności językowych; zapoznanie dzieci z kulturą bożonarodzeniową w innych krajach; rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację świąt Bożego Narodzenia
 • Terminy: 12-20.12.2018
 • Rezultaty: dzień konkursu to 19.12.2018, wyniki będą podane nie później niż dwa dni od zakończenia Konkursu

Regulamin konkursu

XIX Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu;
 • Adresat: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej;
 • Cele: rozwijanie zainteresowań poetyckich, kształcenie umiejętności wyrazistej interpretacji i ciekawej prezentacji tekstu poetyckiego, wyrabianie tzw. „zdrowej rywalizacji”.
 • Czas:
  • etap klasowy: do 11 lutego 2019r.;
  • etap szkolny: 19 lutego 2019r.;
  • etap międzyszkolny: 12 marca 2019r. o godz. 13.45;
 • Koordynator szkolny: Danuta Szymanowska.

Regulamin

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

 • Organizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, z siedzibą w Toruniu,
 • Adresat: uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych,
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: 21 marca 2019
 • Koordynator szkolny: Ewa Jarzina.
 • Opłata: 9 zł (zapisy u nauczycieli uczących matematyki do 18 XII).

Regulamin          Oświadczenie rodzica

II Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka 2018/2019

II Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka
 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 im Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
 • Cele: popularyzacja twórczości poetyckiej i prozatorskiej Józefa Ratajczaka, rozwijanie poetyckich zainteresowań uczniów, doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży
 • Koordynatorzy: Marzena Kurek i Alicja Mikołajczak

Regulamin      Spis wierszy


Wskazówki dla recytatora:

 •  wygłaszaj tekst w pozycji stojącej,
 • wymawiaj wyraźnie każde słowo,
 • nie gub głosek na końcu wyrazów,
 • rób krótkie przerwy oddechowe w miejscach znaków przestankowych,
 • świadomie reguluj siłę głosu (głośno – cicho),
 • dostosuj tempo recytacji do charakteru tekstu (wolno – szybko),
 • oddaj uczucia odpowiednią barwą głosu.

XV Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 4 miasta Poznania i okolic

 • Honorowy patronat: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19, Os. Oświecenia 1
 • Adresat: uczniowie klas 4 szkół podstawowych
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: etap szkolny – 13.12.2018 r., rejonowy – 30.03.2019 r.
 • Opiekun w szkole: Dorota Mickiewicz

Regulamin        Zgoda rodzica

Konkurs: Mistrz Siódemki czyta ze zrozumieniem 2018/2019

 • Organizator i opiekun: Anna Głowala, Alicja Mikołajczak;
 • Adresat: uczniowie klas 5 i 6;
 • Cele: doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, umiejętności: czytania, pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce, kształtowanie koncentracji, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem.
 • Terminy:
  • I etap – eliminacje klasowe – 26 listopada 2018 r.
  • II etap – wyłonienie Mistrza klas 5 i Mistrza klas 6 – 10 grudnia 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni od dnia II etapu.

Regulamin konkursu

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresat: uczniowie szkół podstawowych
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z biologii w szkole podstawowej poszerzone o zagadnienia szczegółowe
 • Czas: trzy etapy – szkolny 23.10.2018 r., rejonowy 5.12.2018 r. i wojewódzki 2.03.2019 r.
 • Opiekun w szkole: Katarzyna Brzezińska

Regulamin; Karta zgłoszeniowa;  Oświadczenie rodzicaZgoda na publikację.