Konkurs: Poznań – moja mała ojczyzna

  • Organizator: biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu;
  • Adresat: Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 7;
  • Cele: promocja czytelnictwa i biblioteki w ród uczniów, poznanie architektury Poznania, promocja miasta Poznania, rozwijanie kreatywności uczniów;
  • Terminy: od 03.10.2019 r. do 28.10.2019 r.;
  • Wyniki konkursu: ogłoszenie wyników do 05.11.2019 r.;
  • Jury: Emilia Kusak-Jankowska, Kamil Klinowski.

Regulamin