Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii” – wyniki

W dniach 18 i 19 marca 2024r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii’. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 48 uczniów z klas 4-8 . Uczestnicy mieli za zadnie napisać dyktando, a następnie rozwiązać test sprawdzający znajomość różnych reguł ortograficznych i interpunkcyjnych.

Sprawdź listę „Mistrzów ortografii”…