Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”

  • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu
  • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
  • Cele: propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, rozbudzanie świadomości ortograficznej.
  • Czas zgłoszeń: 13 marca 2023 r. – po 2 kandydatów z każdej klasy wyznaczają nauczyciele poloniści
  • Termin konkursu: kl. VI, VIII – 30.03.2023 r. ; kl. IV, V, VII – 31.03.2023 r.
  • Koordynatorzy szkolni: Anna Głowala, Emilia Kusak–Jankowska

Opis:
1. Formą konkursu jest dyktando oraz test z ortografii.
2. Konkurs trwa 45 minut.
3. Uczestnicy biorą udział w konkursie w swojej kategorii wiekowej.

REGULAMIN