Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z Biologii, Geografii, Chemii i Fizyki

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
  • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 7.10.2022r.
  • Cele: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu
  • Czas etapów szkolnych: biologia – 24.10.2022r., geografia – 08.11.2022r., chemia – 27.10.2022r., fizyka : 07.11.2022r.
  • Opiekunowie w szkole: Biologia – Katarzyna Brzezińska; Geografia – Artur Żyto; Chemia – Magdalena Olejniczak; Fizyka – Krzysztof Galas

Wymagania: Biologia, Geografia, Chemia, Fizyka