What’s the weather like today? Jaka jest pogoda?

O pogodzie, dyskutowali z naszymi wolontariuszkami, uczniowie podczas anglojęzycznych warsztatów. Lekcje rozpoczynał deszcz przygotowany w rozpylaczu, a następnie dzieci określały jaka jest pogoda na zewnątrz, ćwiczyły swoją pamięć utrwalając słownictwo w zabawie przy tablicy i rozwiązywały przygotowane zagadki wordsearch w odmierzanym czasie 30 sekund. Na zakończenie zajęć uczniowie dowiedzieli się od Karol jaka pogoda jest w Kolumbii i dlaczego nie występują tam pory roku.

Agnieszka Szajek