Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”

  • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu
  • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
  • Cele: propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, rozbudzanie świadomości ortograficznej.
  • Czas zgłoszeń: 13 maja 2022r. – po 2 kandydatów z każdej klasy wyznaczają nauczyciele poloniści
  • Termin konkursu: etap szkolny 31 maja 2022 r.
  • Koordynatorzy szkolni: Emilia Kusak–Jankowska, Anna Głowala

Opis:

  1. Formą konkursu jest dyktando oraz test z ortografii.
  2. Konkurs trwa 45 minut.
  3. Uczestnicy biorą udział w konkursie w swojej kategorii wiekowej.

REGULAMIN