Deutsch mit Spielen

Uczniowie klas siódmych i ósmych uczą się języka niemieckiego wykorzystując różne techniki grywalizacji. Podczas lekcji zdalnych korzystamy z wielu aplikacji i gier, aby tę naukę uczynić łatwiejszą i ciekawszą. W celu utrwalenia słownictwa korzystamy z różnych narzędzi, m.in. z Quizlet live, Answergarden, Wordwall, Jamboard, Learningapps, WordArt. Uczniowie tworzą własne chmury wyrazowe, dialogi w komiksach (Toony.Tool), prezentacje i plakaty lub nagrywają własne wypowiedzi. Deutsch ist nicht so schwer! – Niemiecki nie jest taki trudny!

Magdalena Warzybok