Wojewódzki Turniej Białych Piór

  • Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu
  • Adresaci: uzdolnieni literacko uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego
  • Zgłoszenia uczniów: do 25.1.2020r.
  • Cele: odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich dzieci i młodzieży, kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami rówieśników.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 06.11.2020, rejonowy 22.12.2020r.
  • Opiekun w szkole: Agata Maćkowiak

Regulamin   |  Karta uczestnika