Wojewódzki Konkurs Matematyczny (kuratoryjny)

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
  • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 11.10.2020r
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 03.11.2020, rejonowy 20.01.2021 i wojewódzki 16.03.2021.
  • Opiekun w szkole: Ewa Jarzina, Irena Draszkiewicz

Regulamin

Oświadczenia:

  1. O akceptacji regulaminu,
  2. Ochrona danych osobowych
  3. Zgoda na publikowanie wizerunku