Zmiany w terminach Egzaminu Ósmoklasisty

  Harmonogram egzaminu ósmoklasisty – aktualności

Od dnia 9 kwietnia 2020r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które określa, iż wszystkie placówki utrzymują ograniczenia w funkcjonowaniu do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – szkoły mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu będzie konieczne ograniczenie funkcjonowania szkół, w dniu 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie, w którym zezwala dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na wprowadzenie w tym roku szkolnym zmian w harmonogramie przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty.

Czytaj więcej…