Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

  • Organizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu,
  • Adresat: uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych,
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej,
  • Czas: 19 marca 2020,
  • Opłata: 10 zł (zapisy u nauczycieli uczących matematyki do 8 I),
  • Koordynator szkolny: Ewa Jarzina

Regulamin      Zgoda