Wojewódzki Konkurs Matematyczny – Kuratoryjny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie szkół podstawowych
  • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 18.10.2019r
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 28.10.2019, rejonowy 29.11.2019 i wojewódzki 07.03.2020.
  • Opiekun w szkole: Urszula Moch, Ewa Jarzina, Irena Draszkiewicz.

Regulamin     Karta zgłoszenia    Oświadczenie rodzica    Zgoda rodzica