Informacja dla uczniów klas ósmych i ich rodziców nt. zasad rekrutacji 2019-2020

Drodzy Absolwenci ośmioletnich Szkół Podstawowych.
Poniżej Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania prezentuje:

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się dwie odrębne rekrutacje:
dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych
oraz dla absolwentów 3-letnich gimnazjów.

Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 9 szkół
oraz dowolnej liczby oddziałów w szkole!

  Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół, przedstawioną w programie „Nabór”. Można wejść na stronę internetową każdej szkoły uczestniczącej w naborze. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki. Informacje na ten temat są dostępne na stronie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu (www.cdzdm.pl).

Dobry wybór to szansa na sukces !

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w poniższym informatorze: 

Źródło: www.cdzdm.pl