Bezpłatne przejazdy ZTM

Od 1 września 2018 r. mieszkający w Poznaniu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów w strefie A – czyli na terenie miasta Poznania – na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

 Zapoznaj się z warunkami nowej oferty ZTM dla uczniów.