Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 65/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 stycznia 2018 roku, ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki “Rekrutacja“.