Spis konkursów przedmiotowych:

Konkursy cykliczne:

Szkolna Liga Matematyczna


Pozostałe konkursy:

Rekord Guinnessa w programowaniu

Organizator: Architects PL (link)
Adresat: Uczniowie klas 4-7 (6-7)
Cel: Promowanie nauki i rozwój kompetencji cyfrowych
Czas: 5 grudnia 2017 od godz. 10:30
Opiekunowie w szkole: Andrzej Gągało, Agnieszka Czereśniowska i Ewa Jarzina.
Opis akcji: Akcja skierowana jest do uczniów znających aplikację Scratch i jej interfejs. Wiedzą, co to jest duszek, scena, kostium i skrypt. Potrafią wykorzystać i odnaleźć odpowiednie bloki z grup: ruch, wygląd, dźwięk, zdarzenia, kontrola i wyrażenia. Warunkiem uczestnictwa ucznia w wydarzeniu jest wyrażenie zgody przez jego rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów promocji akcji oraz dokumentowania jej przebiegu. Przebieg akcji w sali lekcyjnej będzie rejestrowany za pomocą dwóch kamer (statywnych). Akcja bicia rekordu będzie trwać 45 minut i odbędzie się 5 grudnia 2017 o godzinie 10:30 i polegać będzie na zrealizowaniu scenariusza lekcji wskazanego przez organizatora w programowaniu z wykorzystaniem środowiska Scratch.
Ze względów logistycznych, udział w akcji ograniczony zostaje do 30 osób – liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń można dokonywać w sali 109 u opiekunów akcji. Są tam też dostępne oświadczenia, które wypełnione przez rodziców, należy dostarczyć najpóźniej 14.11.2017 r.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika akcji

Wojewódzki konkurs języka polskiego – kuratoryjny

  • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Adresat: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych
  • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z języka polskiego zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
  • Czas: trzy etapy – szkolny 11.01.2018, rejonowy 23.01.2018 i wojewódzki 19.05.2018.
  • Opiekun w szkole: Agata Maćkowiak

Regulamin,  Załącznik 1 – Oświadczenie

WYNIKI KONKURSU

II Poznański Konkurs Poetycki

  • Adresat: uczniowie szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
  • Cele: Propagowanie twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Rozbudzanie wyobraźni dzieci i skłanianie ich do poetycznej refleksji na temat otaczającej rzeczywistości.
  • Czas: do dnia 19 grudnia 2017 roku
  • Opiekun w szkole: Agata Maćkowiak

Regulamin i opis szczegółowy

Startuje Szkolna Liga Matematyczna Siódemki

SLM to cykliczny konkurs dla uczniów Siódemki. Na początku każdego miesiąca poczynając od października, będą publikowane zadania dla uczniów klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych, za rozwiązywanie których będą przyznawane punkty. Przez cały rok uczestnicy SLM będą gromadzili punkty, a Ci którzy uzbierają ich najwięcej, przystąpią do finału.

Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy, a wszyscy finaliści oceny celujące z matematyki.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

Zapraszamy do udziału w SLM już dziś. Zobacz zestaw zadań na październik już dziś! Dostęp do zadań z menu: „Uczniu, warto wiedzieć > Konkursy Przedmiotowe” lub kliknij TUTAJ.