Spis konkursów przedmiotowych:

Konkursy cykliczne:

Szkolna Liga Matematyczna


Pozostałe konkursy:

XVIII Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 1-3

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7
 • Adresat: Uczniowie klas 1-3
 • Cele: rozwijanie zainteresowań poetyckich, kształcenie umiejętności wyrazistej interpretacji i ciekawej prezentacji tekstu poetyckiego, wyrabianie tzw. „zdrowej rywalizacji”.
 • Czas: I etap – 26.01.2018; finały szkolny – 2.02. oraz 8.02.2018; finał międzyszkolny 9.03.2018
 • Koordynator szkolny: Danuta Szymanowska

Regulamin

Wojewódzki konkurs matematyczny – kuratoryjny

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresat: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 12.01.2018, rejonowy 22.03.2018 i wojewódzki 26.05.2018.
 • Opiekunowie w szkole: Irena Draszkiewicz i Jolanta Kępa

Regulamin  i  Oświadczenie

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

 • Organizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM z siedzibą w Toruniu.
 • Adresat: uczniowie klas 2-7 szkół podstawowych
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: 15 marca 2018
 • Opłata: 9zł (do 20 grudnia 2017 – wraz z podpisanym przez rodzica oświadczeniem!!!)
 • Zgłoszenia: tylko u nauczycieli matematyki lub wychowawcy 2-3
 • Koordynator szkolny: Ewa Jarzina

Regulamin  i  Oświadczenie

XIV Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 4 miasta Poznania i okolic

 • Honorowy patronat: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19, Os. Oświecenia 1
 • Adresat: uczniowie klas 4 szkół podstawowych
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: trzy etapy – 11.12.2017 , rejonowy 10.03.2018
 • Opiekun w szkole: Urszula Moch

Regulamin i Oświadczenie

XIX Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 6 miasta Poznania i okolic

 • Honorowy patronat: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19, Os. Oświecenia 1
 • Adresat: uczniowie klas 6 szkół podstawowych
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki  zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: trzy etapy – szkolny poinformuje p.Draszkiewicz , rejonowy 09.03.2018
 • Opiekun w szkole: Irena Draszkiewicz

Regulamin i Oświadczenie

Memory Master – język angielski

 • Opis: 16 listopada o godz.14:40 w salach 9 ,10 odbędzie się konkurs leksykalny z języka angielskiego MEMORY MASTER .
  Udział w konkursie biorą uczniowie, którzy zakwalifikowali się w szkolnych eliminacjach, jak również pozostali chętni, którzy opłacili swój udział. Osoby chętne, które nie zgłosiły się do tury jesiennej serdecznie zapraszamy wiosną.
 • Opiekun w szkole: Eliza Sobala

 

Rekord Guinnessa w programowaniu

Organizator: Architects PL (link)
Adresat: Uczniowie klas 4-7 (6-7)
Cel: Promowanie nauki i rozwój kompetencji cyfrowych
Czas: 5 grudnia 2017 od godz. 10:30
Opiekunowie w szkole: Andrzej Gągało, Agnieszka Czereśniowska i Ewa Jarzina.
Opis akcji: Akcja skierowana jest do uczniów znających aplikację Scratch i jej interfejs. Wiedzą, co to jest duszek, scena, kostium i skrypt. Potrafią wykorzystać i odnaleźć odpowiednie bloki z grup: ruch, wygląd, dźwięk, zdarzenia, kontrola i wyrażenia. Warunkiem uczestnictwa ucznia w wydarzeniu jest wyrażenie zgody przez jego rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów promocji akcji oraz dokumentowania jej przebiegu. Przebieg akcji w sali lekcyjnej będzie rejestrowany za pomocą dwóch kamer (statywnych). Akcja bicia rekordu będzie trwać 45 minut i odbędzie się 5 grudnia 2017 o godzinie 10:30 i polegać będzie na zrealizowaniu scenariusza lekcji wskazanego przez organizatora w programowaniu z wykorzystaniem środowiska Scratch.
Ze względów logistycznych, udział w akcji ograniczony zostaje do 30 osób – liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń można dokonywać w sali 109 u opiekunów akcji. Są tam też dostępne oświadczenia, które wypełnione przez rodziców, należy dostarczyć najpóźniej 14.11.2017 r.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika akcji