Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Prezentacje:


Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikające z przepisów prawa oświatowego
oraz procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych
i nadzwyczajnych.


Procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją.

pdf

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast