Kalendarz.

Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu