XXI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas 1-3

22 marca w Szkole Podstawowej nr 7 po raz dwudziesty pierwszy odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3. W tegorocznym konkursie wzięło udział 18 recytatorów z sześciu szkół. Dzieci przygotowały recytację wierszy Danuty Wawiłow, Ludwika Jerzego Kerna, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Emilii Piotrowskiej i Kaliny Jerzykowskiej.

Uczestników konkursu powitała pani Dyrektor Anetta Dropińska- Pawlicka. Życzyła wszystkim sukcesów i pogratulowała udziału w konkursie.

W jury XXI konkursu zasiedli:

  • pani Katarzyna Ryfa – wicedyrektor SP7,
  • pani Elżbieta Krygowska- Butlewska – ilustrator książek,
  • pani Magdalena Łagodzińska – wieloletni nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP 7,
  • pani Marzena Kurek – nauczyciel polonista
  • pani Barbara Chmielewska–Banos – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z SP74.

Poziom recytacji w tegorocznym konkursie był wysoki i jury miało twardy orzech do zgryzienia. Po dłuższej naradzie zostały ogłoszone wyniki XXI edycji konkursu.

A oto laureaci:

Klasy 1
I miejsce: Maria Ostrowska – SP 10
II miejsce: Alicja Kasprzyk – SP 90
III miejsce: Zofia Berger – SP 7
Wyróżnienie: Lena Nowak – SP 80

Klasy 2
I miejsce: Feliks Rybarczyk – SP 74
II miejsce: Julia Filipowska – SP 7
III miejsce: Amelia Pussak – SP 10
Wyróżnienie: Lena Bugajska – SP 4

Klasy 3
I miejsce: Witold Sokołowski – SP 74
i Gabriela Sopel – SP 90
II miejsce: Marianna Marcinek – SP 74
i Ksawery Dąbrowski – SP 10
III miejsce: Pola Łukaszewicz – SP 7
Wyróżnienie: Lilianna Nowak – SP 80

Nagrodę specjalną ufundowaną przez jury otrzymały: Lena Bugajska z SP 4 za interpretację wiersza „Kurczę blade” i Julia Filipowska z SP 7 za interpretację wiersza „Na straganie”.

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a laureaci nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców SP 7.

Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do następnej edycji konkursu.

Danuta Szymanowska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu