Tydzień Praw Dziecka w Siódemce

20 listopada to coroczna okazja do obchodzenia Dnia Praw Dziecka, symbolicznie upamiętniająca ratyfikację Konwencji o Prawach Dziecka przez Polskę w 1991 roku. To ważne święto skupia uwagę społeczeństwa na prawach i potrzebach najmłodszych obywateli. W naszej szkole dołączyliśmy do akcji UNICEF Polska ,,Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”, lecz postanowiliśmy świętować cały tydzień!

Atmosfera w szkole wypełniona była radością, edukacją i działaniami na rzecz promocji praw każdego dziecka. Kolor niebieski zagościł na terenie szkoły jako symbol tego szczególnego dnia. Przestrzeń szkolna została upiększona plakatami UNICEF, które przypominały o globalnym kontekście praw dziecka. Nauczyciele włączyli się w inicjatywę, zakładając część garderoby lub element w kolorze niebieskim, co podkreśliło jedność wśród kadry pedagogicznej.

Sale lekcyjne były ozdobione niebieskimi balonami z zapisanymi prawami dziecka, nie tylko w celach dekoracyjnych, ale przede wszystkim jako inicjatywa do dialogu między nauczycielami a uczniami. W czasie godziny wychowawczej nauczyciele analizowali z uczniami ich prawa, starając się pobudzić dzieci do refleksji i aktywnego udziału w dyskusji.

W klasach 1-3 odbyła się kreatywna aktywność, uczniowie wraz z nauczycielami tworzyli rysunki kredą, przed budynkiem szkoły, przedstawiające ich postrzeganie praw dziecka. Była to nie tylko okazja do wyrażenia swoich myśli, ale także do podkreślenia, jak ważne są te prawa. Na zakończenie, chętni uczniowie i nauczyciele mieli okazję odwiedzić stoiska, na których można było poprosić o namalowanie na twarzy niebieskich serc.

Obchody Dnia Praw Dziecka w naszej szkole nie tylko dostarczyły wiedzy na temat konwencji ONZ, ale także zainspirowały uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Poprzez różnorodne działania i kreatywne inicjatywy, uczniowie mieli okazję zrozumieć, jak ważne są ich prawa oraz jak mogą przyczynić się do promocji i ochrony praw wszystkich dzieci.

Klaudia Janczarczyk i Marta Stołowska

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu