Ubezpieczenie uczniów NNW r.szk. 2022/2023

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia NNW uczniów.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodziców/opiekunów prawnych.

Rada Rodziców poniżej przedstawia wybrane oferty brokerów ubezpieczeniowych z proponowanymi formami zawierania umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego.

Jednak zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji nie obliguje to rodziców do wybrania żadnej z prezentowanych ofert. Rodzic może skorzystać z innych ofert brokerów czy zakładów ubezpieczeń wybranych przez siebie.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Aleksandra Regdos

COLONNADEGESTUMIRNEWIA; SAU1; SAU2; TUZ1; TUZ2; TUZ3.

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu