Spacer po Osiedlu Kopernika

Zacznę od listu, który napisała do nas p. Barbara Prądzyńska, aktorka i przedstawicielka projektu Spacer po Osiedlu – Malta Poznań:

„W niedzielę 21 października o godz. 17.00 powtórzymy spacer po osiedlu wg mapy przygotowanej w ramach Generatora Malta.
Ponieważ udział uczniów SP nr 7 był żywy, twórczy i niezastąpiony zwracam się z zapytaniem czy byłyby Pani zainteresowana dalszą współpracą wybranych uczniów z nami.
Wiązałoby się to z jedną próbą oraz udziałem w spacerze.
Będzie to próba odtworzenia poprzedniego spaceru, z takimi samymi zadaniami dla dzieci (gra w słówka, windy, kapsle, czytanie fragmentu z książki, strofy Barańczaka).
Spacer będzie skierowany do mieszkańców osiedla oraz do osób spoza osiedla, które będą tutaj realizowały swoje projekty społeczne.

Barbara Prądzyńska”

Z ochotą odpowiedzieliśmy na zaproszenie i 21 października w niedzielę, stanęliśmy na miejscu zbiórki. Fotorelacja potwierdza duże zainteresowanie mieszkańców, jak na dzień wyborczy, do czego przyczynili się z pewnością nasi zdolni uczniowie.
Dziękuję im za obecność oraz drogim rodzicom, którzy czuwali nad wesołą improwizacją swoich pociech.

Jolanta Podgórna

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast